Croeso i wefan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM sy’n rhoi manylion adeiladau Llys sydd dros ben yn yr ystad.

De Ddwyrain Lloegr De Orllewin Lloegr Llundain

Canolbarth Lloegr Gogledd Ddwyrain Lloegr Gogledd Orllewin Lloegr

Cymru

 

 

North West
North East
Midlands
South East
London
South West
Wales