Croeso i wefan Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM ar gyfer gwerthu llysoedd sydd dros ben.

Gwaredu Llysoedd